Vedtekter

Vedtektene våre vart sist revidert i 2019.

Her kan du lese vedtektene til Luster Turlag.

Foto: Stein Bugge Næss