OBS! Redusert tilbod. Ver venleg å sjekk oppdatert informasjon om hytter og aktivitet Reduced service. Please check updated information on cabins and activities.

Feigumfossen i Luster
Feigumfossen i Luster Foto: DNTs fotokonkurranse, Helene Myhre Østervold

Luster Turlag har som føremål å arbeida for eit enkelt, aktivt, sikkert og naturvenleg friluftsliv.

Me har over 700 medlemmer, og har undergrupper som arbeider mot barn (Barnas Turlag) og mot ungdommar (DNT UNG Luster). 

Turlaget har fire hytter; Fivla, Fuglesteg, Tungestølen og Eikjabu, 
​​​​​​​i tillegg til eit kajakknaust der me tilbyr gratis lån av kajakkar for medlemmar!

Siste nyhende

Luster Turlag på facebook

Våre samarbeidspartnarar