OBS! Redusert tilbod. Ver venleg å sjekk oppdatert informasjon om hytter og aktivitet Reduced service. Please check updated information on cabins and activities.

I ei tidsavgrensa periode vert det kun anledning til deltagelse for personar bosett i samme kommune som foreningen / turlaget hører heime i. Det vil sei at kun dei som bur i Luster kommune kan delta på Luster Turlag sine turar.

Basecamp på Fivla påsken 2014 med Sogn Turlag og DNT Ung Sogn.
Basecamp på Fivla påsken 2014 med Sogn Turlag og DNT Ung Sogn. Foto: Elin Hansson/ DNT

Luster Turlag har som føremål å arbeida for eit enkelt, aktivt, sikkert og naturvenleg friluftsliv.

Me har over 700 medlemmer, og har undergrupper som arbeider mot barn (Barnas Turlag) og mot ungdommar (DNT UNG Luster). 

Turlaget har fire hytter; Fivla, Fuglesteg, Tungestølen og Eikjabu, 
​​​​​​​i tillegg til eit kajakknaust der me tilbyr gratis lån av kajakkar for medlemmar!

Våre samarbeidspartnarar