Kart og bøker til sals
Foto: Ingeborg Flaten
Luster Turlag har som føremål å arbeida for eit enkelt, aktivt, sikkert og naturvennleg friluftsliv. Me har over 650 medlemmer, og har undergrupper som arbeider mot barn (Barnas Turlag) og mot ungdommar (DNT UNG Luster). Turlaget har to hytter, Fivla og Fuglesteg, i tillegg til eit kajakknaust der me tilbyr gratis lån av kajakk for medlemmer.
Siste nyhende
Luster Turlag på facebook
Luster Sparebank er Luster Turlag sin hovudsponsor. Ta turen innom og få gode tilbod frå denne spreke og turglade gjengen. Link til nettsida finn du over.
Kommande turar

Ingen kommende aktiviteter.

Annonse

Sport 1 i Gaupne. 15 % rabatt for medlemmer!