Luster Turlag har som føremål å arbeida for eit enkelt, aktivt, sikkert og naturvenleg friluftsliv. Me har over 700 medlemmer, og har undergrupper som arbeider mot barn (Barnas Turlag) og mot ungdommar (DNT UNG Luster). Turlaget har to hytter, Fivla og Fuglesteg, i tillegg til eit kajakknaust der me tilbyr gratis lån av kajakk for medlemmer.

Våre samarbeidspartnarar