Topptrimmen 2017-2019

På veg til Tuftanovi
På veg til Tuftanovi Foto: Stein Bugge Næss

Topptrimmen 2017–2019
I fjor starta ein ny sekvens med den tradisjonsrike Topptrimmen, og denne varer fram til og med 2019.  Alle som har delteke på Topptrimmen får diplom anten dei har vore på ein eller ti toppar! Dei som har teke alle ti, og har sendt inn ein stein i lag med deltakarkortet, får steinen montert på ein flott sokkel med namnet på toppane. 

Turbotrimmen 2017-2019 
Alle, uansett alder, som har vore på dei 5 turbopostane og 3 av dei lettaste topptrimtoppane har fullført Turbotrimmen og blir kvalifiserte til ein fin premie.

Deltakarkort kan kjøpast på SPORTSBUI i Gaupne, hjå SPAR Hafslo, hjå Stein Bugge Næss og av styremedlemar i turlaget.
Pris kr. 100,-.
Luster Turlag sitt nye kart i målestokk 1:50000 dekker heile kommunen, og du treng berre denne kartmappa for å ha fullt oversyn over alle toppane/postane. Om du ikkje allereie har denne er den å få kjøpt hos Stein Bugge Næss, Høyheimsvik og Luster bok i Gaupne.

Enkelt forklart er Topptrimmen den same som tidlegare, der det er om å gjera å gå på 10 toppar på tre somrar. Premien er som før at ein tek med seg ein stein frå ein av toppane og let turlaget montera han på sokkel med messingplate og inskripsjon. Born som fullfører 3 av topptrimturane og alle dei 5 turbopostane gjer seg fortent til ein fin premie frå turlaget!
Alle, anten dei går på alle postane eller berre på ein, har gjort seg fortent til diplom. 

Dei som fullfører Topptrimmen, må hugsa å levera deltakarkort og stein til den turlaget oppgir på nettsidene sine hausten 2019. Kortet må elles leverast frå alle som har fullført Turbotrimmen og alle andre som vil ha diplom!

For Topptrimmen gjeld det at steinen ein leverer inn ikkje må vera større enn at han kan monterast på ein 4x2 toms tresokkel. Saman med diplomet og statuetten vil det då liggja ein giro på kr. 350,-. (Om ein berre vil ha messingplata vert summen på giroen kr. 250,-).
Postane står ute til siste helga i september 2019, og det passar best å besøka dei i sommarhalvåret, då vardane elles ofte er nedisa. Det er no solide raude metallkassar ein skal sjå etter, og inni vil det liggja bok til å skriva seg i og klyppeutstyr.   
(Namn på toppane/postane finn du under).
GOD TOPPJAKT!


Følgjande ti toppar er med i Topptrimmen 2017-2019:

  1.
Gravdalstind (2113 moh) – Sognefjellet
  2. Tuftanovi (1643 moh) – Veitastrond/Sogndalsdalen 
  3. Leirbotnnosi (1615 moh) – Fagredalen i Jostedalen/ Mørkridsdalen 
  4. Gruvefjellet (1520 moh) – Årdal/Luster 
  5. Kaldrasane (1507 moh) – Vigdalen/Mørkridsdalen 
  6. Lioksli (1460 moh) – over Norheim mellom Breheimsenteret og Fåberg
  7. Røneidseggi (1359 moh) – Røneid/Dale på Indre Hafslo
  8. Bjørkanosi (1231 moh) – Fortunsdalen/Mørkridsdalen 
  9. Solvornsnipa (1031 moh) – Galden på Hafslo 
10. Tausasva (928 moh) – over Urnes Stavkyrkje

Turbotrimmen 2017–2019 
Denne gongen er 3 av dei lettaste toppane frå Topptrimmen 2017–2019 med, i tillegg til desse fem postane: 
  1. Vorfjellet (1209 moh) – over Engjadalen/Heggdalen 
  2. Spørteggbu (1555 m.o.h.) – trekanthytta over Vanndalen i Jostedalen
  3. Klibberseggi – Indre Hafslo mot stølen Dale
  4. Fivla (975 moh) Luster Turlag sine hytter frå Vigdalen/ Dalsdalen 
  5. Bølifossen med start frå Hødnevollen i Mørkridsdalen

Topptrimmen har og eiga facebookside!

Kaldrasane
Kaldrasane Foto: Knut Røneid

BAKGRUNN:

Fellesturar i fjellet, både til stølar, høgdegardar og toppar, var det Luster Turlag satsa på dei fyrste åra. Interessa viste seg å vera stor,og mange fekk læra å kjenna andre delar av kommunen enn dei ville ha gjort utan turlaget som inspirator.

I styret kom det opp tankar om å laga eit opplegg som gjorde at folk kunne ta seg fram på eiga hand, læra seg å bruka kartet og bli kjende med fjell og toppar i heile den vide kommunen vår. Våren 1978 plukka me ut ti fine toppar, trykte klippekort og byrja annonseringa for TOPPTRIMMEN. I slutten av juni var ti boksar med bøker og klippetenger på plass i fjellet. Dei som kjøpte kort hadde så tre somrar på seg til å besøka desse ti toppane. Toppsankinga viste seg å bli svært populær, og på årsmøtet i februar 1981 kunne 94 ta imot den fyrste statuetten med stein dei sjølve hadde plukka med seg frå ein av toppane. På sokkelen var det montert ei messingplate med turlaget sin logo, toppnamna og deltakaren sitt namn inngravert.

Etter tre år, vart det tre nye år og ti  nye toppar. Så balla det på seg, slik at ein hausten 2007, etter 30 år, hadde “brukt opp” heile hundre flotte fjelltoppar i Luster. I denne perioden hadde talet på dei som hadde fullført lege på frå 120 til 174, og langt fleire haddedelteke utan å få med seg alle toppane. Nitten sprekingar hadde vore med alle åra og fått med seg 10 statuettar!

Frå 2008 valde styret i turlaget å “snu bunken” og byrja på dei ti fyrste toppane att. Interessa berre vaks, og i februar 2011 kunne heile 225 henta statuetten sin for fullførd topptrim 2008-2010!