Årsmelding og rekneskap 2020

Foto: Merete Habberstad

Dessverre vert det planlagte usette årsmøtet som skulle vore den 20.januar- avlyst.  

Styret gjer naudsynte vedtak fram mot neste årsmøte.


Sjå her for dokument knytt til årsmøtet.

Klikk her for årsmelding

Klikk her for resultatrekenskap

Klikk her for balanse

Klikk her for revisjon

Ta kontakt om det er noko du lurar på!

Grunna avlyst årsmøtet må plakettane frå Vigdalsdilten delast ut på ei anna måte. Plakettane ligg hos Stein på Høyheimsvik og dei kan hentast der! ⭐️🏆

Avtal med Stein (epost: stein-naess@luster-fjordhytter.com)

Skrevet av Marie Sørum 14. januar 2021