Stengde hytter og kajakknaust

Kajakk
Kajakk Foto: Tore Sønnesyn

Me minner om at alle hyttene våre framleis er stengde. Det same gjeld kajakknaustet vårt på Eikjastrondi. Me kjem tilbake med meir informasjon når situasjonen endrar seg.

Skrevet av Tore Sønnesyn 23. april 2020