Årsmøte i Luster Turlag

Årsmøte 2017
Årsmøte 2017 Foto: Ingeborg Flaten

Årsmøte i Luster Turlag blir fredag 8. februar kl. 19:00 på Gaupne skule.

Sakliste for årsmøtet i Luster Turlag:
1. Godkjenning av innkalling og sakliste
2. Val av ordstyrar
3. Val av skrivar for møteprotokollen
4. Val av to til å skriva under møteprotokollen
5. Godkjenning av årsmelding 2018
6. Godkjenning av årsrekneskap 2018
7. Handsaming av styret sitt framlegg til vedtektsendring
8. Handsaming av eventuelle innkomne framlegg
9. Fastsetjing av medlemskontingent
10. Val av styret og styreleiar
11. Val av revisor
12. Val av valnemnda og leiar av valnemnda
13. Orientering om Nye Tungestølen Turisthytte

Song og musikkinnslag v/Sedrik Kauppi Norheim
Matøkt: Snittar, kaffe, saft og kake
Utdeling av plakettar for Vigdalsdilten
Konkurransen Fjellkjennaren 2019

Alle er hjarteleg velkomne til ein hyggeleg kveld!

Skrevet av Tore Sønnesyn 5. februar 2019