Opptur med 8. klassingane i Luster.
Opptur med 8. klassingane i Luster. Foto: Elisabeth Dahle

I 2009 stifta Luster Turlag ei eiga ungdomsgruppe. Målet vart å leggje til rette for fleire aktivitetar for ungdomar i alderen 13-26 år. Styret bestod i starten av Irene Røneid, Bente Helene Skildheim, Eva Marie Høheim Feten, Thea Ø. Røhme, Stig Øystein Schmidt, Margrete Solvi og Lina Venjum.

7. februar 2009 var det opning av ung-gruppa med akekveld på Røneid. Seinare har aktivitetsnivået auka på, og i dag er det mellom 10-15 årlege aktivitetar for denne aldersgruppa.

11.-14. mars 2010 var Luster Turlag, saman med Sogn og Fjordane Turlag, vertskap for landsmøtet til ungdomsgruppa til DNT. Flotte ungdomar frå heile landet inntok Luster, og deira engasjement og positivitet smitta over på oss. I 2011 vart ung-gruppa tildelt den gjeve Slingsbyprisen i Utladalen.

Logo DNT UNG Luster
Logo DNT UNG Luster

Ingen kommende aktiviteter.