Om Oss

Tittel Namn Telefon E-post
Leiar Ole-Hermann Meløy 90 69 16 24 ole.hermann.meloy@vlfk.no
Nestleiar Marte Meland 47 41 41 57 martemeland@yahoo.no
Kasserar Ole Schanke Eikum 950 48 093 ole.schanke.eikum@googlemail.com
Ansvarleg UNG Gry Anita Sviggum 91 7 4 74 65 gry.a.sviggum@gaupne.no
Skrivar Liv Norunn Hunshammar 91 80 49 01 livnh@online.no
Ansvarleg Barnas Turlag Hanne Teigen 46 97 07 33 hanne_teigen@hotmail.com
Styremedlem Arne Fossøy 91 74 44 53 arnefossoy@gmail.com
Varamedlem Bjarne Venjum 90 72 47 59 bjarnevenjum@hotmail.com
Varamedlem Berit Kristin Lad  97 53 71 65 berit.kristin.lad@skule.luster.no
Varamedlem Anders Johnsen 95 07 87 28 andejo@online.no

Kontakt

E-post til Luster Turlag:lusterturlag@gmail.com
Kontonummer: 3785.20.06162
Organisasjonsnummer: 886 022 492

Organisasjonsmedarbeider
Marie Sørum, tlf: 902 00 638. Epost: marie.sorum@dnt.no

Kontaktperson Barnas Turlag
Hanne Teigen, tlf. 46 97 07 33, e-post: hanne_teigen@hotmail.com

Kontaktperson DNT-Ung
Gry Anita Sviggum, tlf. 91 74 74 65, e-post: gry.a.sviggum@gaupne.no

Ansvarleg for nettside og sosiale medier:
Tore Sønnesyn tlf. 95 06 73 00, e-post:  tore-sonnesyn@hotmail.no

Kontaktperson kajakknaustet: Einvald Erichsen, tlf. 91 51 68 19,
e-post: einvald@hotmail.com

Hyttestyre Fuglesteg:
Stein Bugge Næss (leiar), tlf. 95 87 45 96,
e-post: stein.naess@luster-fjordhytter.com
Medlemar: Kari Ødegård, Ole-Hermann Meløy, Anders Johnsen  

Hyttestyre Fivla:                                
Nils Oma (leiar), 95 22 67 27, e-post: nils.oma@lusterenergiverk.no
Medlemar: Even Loe, Ingeborg Flaten

Hyttestyre Tungestølen:
Bjarne Venjum (leiar), 90 72 47 59, e-post: bjarnevenjum@hotmail.com
Medlemmer: Jimmy Hilleren, Anne Kari Herlovsen Nes og Bente Helene Skildheim.

Hyttestyre Eikjabu
Håvard Ruud, tlf. 99 29 30 27 og Arne Fossøy

Vedtektene våre vart sist revidert i 2019.

Her kan du lese vedtektene til Luster Turlag.

Luster Turlag legg stor vekt på at alle aktivitetane våre skal vere trygge. Me gjer risikovurderingar i forkant av alle turar, og har erfarne turleiarar.

Viss noko skulle skje på ein av våre aktivitetar, så har me ein beredskapsplan som skal sikre ei god handtering av situasjonen.