Om Oss

Klikk her for å skrive tekst.

Tittel Namn Telefon E-post
Leiar Ole Schanke Eikum 95 04 80 93 ole.schanke.eikum@gmail.com
Nestleiar Ole-Hermann Meløy 90 69 16 24 ole.hermann.meloy@sfj.no
Skrivar Ingeborg Flaten 91 77 37 71 ingeborgflaten@hotmail.com
Kasserar Arne Fossøy 91 74 44 53 arnefossoy@gmail.com
Styremedlem Anders Leirdal 97 62 90 33 Postadr: Leirdalen 336, 6868 Gaupne
Styremedlem Solveig Seim Lysne 90 07 43 35 solveig.seim@gmail.com
Styremedlem Håvard Ruud 99 29 30 27 havard-ruud@hotmail.no
Varamedlem Berit Krisin Lad 97 53 71 65 berit.kristin.lad@skule.luster.no
Varamedlem Wenche Sollid 41 22 31 70  wsollid@yahoo.no
Varamedlem Even Loe 92 02 99 62 even.loe@jostedal.no

Her kjem me og til å leggje ut referat frå styremøte.

Kontakt

E-post til Luster Turlag:lusterturlag@gmail.com

Kontonummer: 3785.20.06162

Organisasjonsnummer: 886 022 492

Styringsgruppe Barnas Turlag
Leiar: Solveig Seim Lysne, tlf. 90 07 43 35, e-post: solveig.seim@gmail.com
Medlemar: Wenche Sollid og Kari Ingeborg Bukve 

Styringsgruppe DNT-Ung
Leiar: Håvard Ruud, tlf. 99 29 30 27, e-post: havard-ruud@hotmail.no
Medlemar: Knut Kalhagen, Maria Kalhagen, Gunnar Elgersma og Andrea Fiskaa Haugen 

Ansvarleg for nettside og sosiale medier:
Tore Sønnesyn tlf. 95 06 73 00, e-post:  tore-sonnesyn@hotmail.no
Ingeborg Flaten tlf. 91 77 37 71, e-post: ingeborgflaten@hotmail.com

Kontaktperson kajakk:
Stig Øystein Schmidt, tlf. 41 40 47 77, e-post: stigoysteinschmidt@gmail.com
Kontaktperson kajakknaustet: Einvald Erichsen, tlf. 91 51 68 19,
e-post: einvald@hotmail.com

Medlem i kajakkgruppa: Simen Brænd, tlf. 95 89 02 07

 Hyttestyre Fuglesteg:
Stein Bugge Næss (leiar), tlf. 95 87 45 96,
e-post: stein.naess@luster-fjordhytter.com
Medlemar: Kari Ødegård, Ole-Hermann Meløy, Anders Johnsen  

Hyttestyre Fivla:                                
Nils Oma (leiar), 95 22 67 27, e-post: nils.oma@lusterenergiverk.no
Medlemar: Even Loe, Ingeborg Flaten

Vedtektene våre vart sist revidert i 2012.
Luster Turlag legg stor vekt på at alle aktivitetane våre skal vere trygge. Me gjer risikovurderingar i forkant av alle turar, og har erfarne turleiarar. Viss noko skulle skje på ein av våre aktivitetar, så har me ein beredskapsplan som skal sikre ei god handtering av situasjonen.
Beredskapsplan
Beredskapsplan Foto: Tore Sønnesyn