Om Oss

Tittel Namn Telefon E-post
Leiar Ole Schanke Eikum 95 04 80 93 ole.schanke.eikum@gmail.com
Nestleiar Berit Kristin Lad 97537165 berit.kristin.lad@skule.luster.no
Kasserar Arne Fossøy 91 74 44 53 arnefossoy@gmail.com
Styremedlem Gry Anita Sviggum 91 7 4 74 65 gry.a.sviggum@gaupne.no
Styremedlem Liv Norunn Hunshammar 91 80 49 01 livnh@online.no
Styremedlem Hanne Teigen 46 97 07 33 hanne_teigen@hotmail.com
Varamedlem Stine Rebni Bjørk 99 70 24 85 stinerebni@yahoo.no
Varamedlem Ole-Hermann Meløy 90 69 16 24 ole.hermann.meloy@sfj.noole.hermann.meloy@sfj.no
Varamedlem Bjarne Venjum 90 72 47 59 bjarnevenjum@hotmail.com

Kontakt

E-post til Luster Turlag:lusterturlag@gmail.com

Kontonummer: 3785.20.06162

Organisasjonsnummer: 886 022 492

Kontaktperson Barnas Turlag
Hanne Teigen, tlf. 46 97 07 33, e-post: hanne_teigen@hotmail.com

Kontaktperson DNT-Ung
Gry Anita Sviggum, tlf. 91 74 74 65, e-post: gry.a.sviggum@gaupne.no

Ansvarleg for nettside og sosiale medier:
Tore Sønnesyn tlf. 95 06 73 00, e-post:  tore-sonnesyn@hotmail.no

Kontaktperson kajakknaustet: Einvald Erichsen, tlf. 91 51 68 19,
e-post: einvald@hotmail.com

Hyttestyre Fuglesteg:
Stein Bugge Næss (leiar), tlf. 95 87 45 96,
e-post: stein.naess@luster-fjordhytter.com
Medlemar: Kari Ødegård, Ole-Hermann Meløy, Anders Johnsen  

Hyttestyre Fivla:                                
Nils Oma (leiar), 95 22 67 27, e-post: nils.oma@lusterenergiverk.no
Medlemar: Even Loe, Ingeborg Flaten

Hyttestyre Eikjabu
Håvard Ruud, tlf. 99 29 30 27 og Arne Fossøy

Vedtektene våre vart sist revidert i 2019.
Luster Turlag legg stor vekt på at alle aktivitetane våre skal vere trygge. Me gjer risikovurderingar i forkant av alle turar, og har erfarne turleiarar. Viss noko skulle skje på ein av våre aktivitetar, så har me ein beredskapsplan som skal sikre ei god handtering av situasjonen.
Beredskapsplan
Beredskapsplan Foto: Tore Sønnesyn