Kajakk i Luster turlag

Kajakk
Kajakk Foto: Melchior Kalhagen

Kor finn du kajakkane til Luster Turlag?

Kajakkane ligger i naust på Eikjastrondi. Ca 5 km frå Marifjøra, køyr til enden av vegen. Marifjøra ligg mellom Hafslo og Gaupne i Luster Kommune i gamle Sogn og Fjordane.

Korleis kjem du inn til kajakkane?

Du må ha DNT sin standard nøkkel for å få tilgang til kajakkane. Denne nøkkelen får du henta ut for 100kr hjå Intersport Sogndal, eller hjå Luster Fjordhytter. For å hente ut nøkkelen må du vera medlem av DNT. Last ned DNT medlem (app), for framsyning av medlemskap. Er du ikkje medlem, men ynskjer å melda deg inn? - Klikk her!

Kva koster det å leige kajakk?

Medlemmar i Luster Turlag/ DNT betalar 50 kr per tur. Ikkje-medlem av DNT betalar 200 kr per tur.

Kan eg førehandstinge, og kor monge kajakkar er det?

Me har i dag 10 single kajakkar og 3 doble kajakkar. Kajakkane har ror som vert styrt av pedalar. Desse pedalane kan ein justera etter kroppslengde. Gjer dette medan du ligg ved land. Du kan ikkje førehandsbooka kajakkar, me føl prinsippet "først til mølla". Alle kajakkane er sjelden utleigd på likt, så berre kom og sjå om dei er ledig! 

Kan alle padle?

For eigen tryggleik har me sett opp nokre reglar for bruk av kajakkane.

  • For urøynde padlarar gjeld dette: Padle aldri åleine. Hald dykk nære land. Bruk tørrdrakt dersom vasstemperaturen er lågare enn 10ºC. Ta alltid med eit sett turre kle i lasterommet på kajakken. Unngå å padle i kraftig vind.
  • Dette gjeld for ALLE som nyttar kajakkane: Bruk flytevest. Bruk tørr/våtdrakt ved låge vasstemperturar. Dersom du padlar åleine må du kunne eigenredning, ha med pumpe og årepute. Skriv namnet ditt på lista, kva kajakk du nyttar og kor du har tenkt deg. Legg utstyret slik du fann det og lås naustet etter deg.
  • For padling med born: Born skal nytte redningsvest (med krage). La borna padle foran ein vaksen. Padling er ein flott aktivitet, men det kan også vera farleg. Den største risikoen er knytt til å gå i vatnet og verta nedkjølt. Nedkjøling i vatn tek berre nokre minuttar slik vasstemperaturen er haust, vinter og vår. Bruk difor tørrdrakt ved låge vasstemperaturar! Det er viktig å læra seg korleis du raskt kjem opp att i kajakken etter ein velt. Eigenredning og kameratredning kan du læra på kurs eller øve på sjølv ein sommardag.


Dersom spørsmål kontakt Einvald S. Erichsen tlf 91 51 68 19. 

GOD TUR!

Kajakknaust
Kajakknaust Foto: Tore Sønnesyn