Våre hytter

Fivla
Fivla Foto: Tore Sønnesyn

Fivla

Fivla er ein gamal fjellstøl som vart nytta av gardar på Høyheimsvik og Nes heilt nede ved Lustrafjorden. Hytta består av to hus med 12 senger i kvart, pluss ein del madrasser. Hytta egner seg godt til skuleklassar/grupper. Det er dyner og puter i sengene så du treng berre ta med lakenpose eller evt. sovepose. Fivla ligg fint til over skoggrensa på ruta mellom Vigdalsstølen og Navarsete i Breheimen. Rett over ligg utsiktstoppen Fivlenosi (1466 moh.) der ein har heile Jotunheimen og mykje av Breheimen framfor seg. Begge hyttene står ulåste og kan brukast heile året. Vanlegvis held skiføret seg fram mot 1. mai.
Foto: Ingeborg Flaten
Husa i Fuglesteg
Husa i Fuglesteg Foto: Stein Bugge Næss

Fuglesteg

Steinstova i FUGLESTEG er open for servering. Det er som før høve til å få kjøpt nysteikte hellekaker med rømme/syltetøy og kaffi/te/saft.
Her er opningstider for servering utover sommaren mellom
kl 11 og 17 kvar dag når hyttevakt er til stades:
Heile veka frå 25.juni t.o.m.14.aug.
Laurdag og søndag i helgane frå 20.aug. t.o.m.11.sept....


Steinstova er i tillegg ei ubetjent hytte etter DNT- standard for overnatting.

Kom til Fuglesteg, nyt turen og den flotte utsikten!
VELKOMMEN OPP!

    Den gamle fjellgarden Fuglesteg ligg høgt oppe i dalsida over Fortun og er ein opplevelse av dei sjeldne. Plassen vart rydda rundt 1650 og det budde ein, og etterkvart to familiar der oppe i tre hundre år. I 1946 vart det eine bruket fråflytta og i 1968 det andre. Det store toetasjes steinhuset som vart bygt i 1830 vart brannskada i 1985. Luster Turlag har sett i stand huset og dette kulturminnet er no teke i bruk som ubetjent turisthytte. Her er det 23 senger med dyner og puter.  Låven er og satt i stand og har 8 madrasser/sengeplassar. Du treng å ha med lakenpose, evt. sovepose. Fuglesteg egnar seg godt til skuleklassar/grupper. Steinstova er låst med standard DNT-nøkkel. Det er ikkje mat lagra i husa, men i sommarsesongen har turlaget dagleg servering av hellekaker med rømme/ syltetøy og kaffi/ saft. Fjøsbygningen er no eit stort fellesrom som kan nyttast som selskapslokale, til konsertar og andre større arrangement. Der er bord til å dekka opp til ca 80 personar og stolar til 150 for konsertar og liknande. Det er ein spanande dagstur til Fuglesteg enten frå Fortun eller Turtagrø. For dei som går frå hytte til hytte vil Fuglesteg vera eit naturleg start- eller avslutningspunkt på turen. Det er merka rute til Turtagrø. Då er ein inne på rutenettet til Jotunheimen via Skogadalsbøen eller Fannaråkhytta, og til Breheimen via Stølsdalen. Dessutan er det praktfulle turar å ta på sørsida av Austanbottstindane via Gravdalen til Gravdalen, Avdalen, Vetti eller Stølsmaradalen i Årdal. Besøk på nabogarden Furåsen kan vera interessant, og derifrå kan ein å gå opp på vårstølen Hovden. Dersom du ikkje har nøkkel, kan du få tak i den hjå Stein Bugge Næss, 6875 Høyheimsvik (Luster Fjordhytter), tlf. 57 68 65 00. Nøkkelen kostar kr. 100,- (depositum) og du må vera DNT-medlem for å få kjøpe nøkkel. Fuglesteg kan brukast frå omlag 1. mai til 1. november. I vinterhalvåret kan det vera is, rasfare og farleg å gå opp.

Prisar på Fivla og Fuglesteg

Prisar for overnatting og dagsbesøk 2015

Medlem DNT Ikkje medlem
Dagsbesøkkr.   40,-kr.   50,-
Overnatting vaksnekr. 200,-kr. 300,-
Overnatting ungdom 13-26årkr. 100,-kr. 200,-
Overnatting born 4-12år(saman med føresette)kr.   50,-

kr. 100,-

Overnatting born 0-3år (saman med føresette)     Gratis

Legg pengar i konvolutt med namnet ditt på og skriv kva beløpet gjeld, eller skriv namn, adresse og kontonummer på konvolutten og ta med deg giro og betal på nettbanken. Betalinga dekker bruk av gass, brensel, lys, reinhald og generell slitasje. NB! Pass på å vaska og rydda fint etter deg og hugs å stengja av gassen før du går. Sjekk at dørene er stengde som når du kom!

Grupper og skuleklassar kan ta kontakt med turlaget for spesialpris.
Fuglesteg: Stein Bugge Næss   tlf. 95 87 45 96    e-post: stein.naess@luster-fjordhytter.com
Fivla: Ingeborg Flaten   tlf. 91 77 37 71   e-post: ingeborgflaten@hotmail.com