Våre hytter

Fivla
Fivla Foto: Tore Sønnesyn

Fivla

Hyttene på Fivla er stengde for dagsbesøk, men det er no mogleg å booke overnatting for familie eller gruppe på inntil 5 personar. Pris for ei hytte er 1000 kr for medlemmer eller 1200 for ikkje-medlemmer. Halv pris om de tek fleire overnattingar. På grunn av Coronaviruset blir hyttene satt i karantene i 3 dagar etter bruk. Det blir og ekstra krav til reinhald. Booking ved telefon til Nils Oma 952 26 727 Betal på førehand, bruk Vipps nr 106547.    

Fivla er ein gamal fjellstøl som vart nytta av gardar på Høyheimsvik og Nes heilt nede ved Lustrafjorden. Hytta består av to hus med 12 senger i kvart, pluss ein del madrasser. Hytta egner seg godt til skuleklassar/grupper. Det er dyner og puter i sengene så du treng berre ta med lakenpose eller evt. sovepose. Fivla ligg fint til over skoggrensa på ruta mellom Vigdalsstølen og Navarsete i Breheimen. Rett over ligg utsiktstoppen Fivlenosi (1466 moh.) der ein har heile Jotunheimen og mykje av Breheimen framfor seg. Begge hyttene står ulåste og kan brukast heile året. Vanlegvis held skiføret seg fram mot 1. mai.

Foto: Ingeborg Flaten
Husa i Fuglesteg
Husa i Fuglesteg Foto: Stein Bugge Næss

Fuglesteg

Steinstova i FUGLESTEG er open for servering av hellekaker med rømme/syltetøy og kaffi/te/saft.
Servering mellom kl 11 og 17 kvar dag når hyttevakt er til stades. 

Luster Turlag gler seg til å ta imot dagsbesøk og overnattingar i alle helgar (langhelgar) frå 16 mai til og med haustferien.

Frå 20 juni til 9 august er det ope alle dagar. Ein må bestille overnatting. Dette gjer ein ved å sende SMS til Kari Ødegård 48077262. 

Når hyttevakt ikkje er til stades er bygningane stengde for dagsbesøk, men toaletta er opne.

Vi fyljer DNT sine Corona-råd som no kort er:

• Booking. For å overnatte må du bestille og betale på førehand. Betal på Vipps nr 106547.

• Nokre endra regler for matlaging og vask.

• Det blir maks 3 grupper kvar natt.

Ta med det du treng av mat, Fuglesteg har ikkje matvare-lager.

Ver merksam på at rutinane kan bli endra på kort varsel.


Steinstova er i tillegg ei ubetjent hytte etter DNT- standard for overnatting.

Kom til Fuglesteg, nyt turen og den flotte utsikten!
VELKOMMEN OPP!
    Den gamle fjellgarden Fuglesteg ligg høgt oppe i dalsida over Fortun og er ein opplevelse av dei sjeldne. Plassen vart rydda rundt 1650 og det budde ein, og etterkvart to familiar der oppe i tre hundre år. I 1946 vart det eine bruket fråflytta og i 1968 det andre. Det store toetasjes steinhuset som vart bygt i 1830 vart brannskada i 1985. Luster Turlag har sett i stand huset og dette kulturminnet er no teke i bruk som ubetjent turisthytte. Her er det 23 senger med dyner og puter.  Låven er og satt i stand og har 8 madrasser/sengeplassar. Du treng å ha med lakenpose, evt. sovepose. Fuglesteg egnar seg godt til skuleklassar/grupper. Steinstova er låst med standard DNT-nøkkel. Det er ikkje mat lagra i husa, men i sommarsesongen har turlaget dagleg servering av hellekaker med rømme/ syltetøy og kaffi/ saft. Fjøsbygningen er no eit stort fellesrom som kan nyttast som selskapslokale, til konsertar og andre større arrangement. Der er bord til å dekka opp til ca 80 personar og stolar til 150 for konsertar og liknande. Det er ein spanande dagstur til Fuglesteg enten frå Fortun eller Turtagrø. For dei som går frå hytte til hytte vil Fuglesteg vera eit naturleg start- eller avslutningspunkt på turen. Det er merka rute til Turtagrø. Då er ein inne på rutenettet til Jotunheimen via Skogadalsbøen eller Fannaråkhytta, og til Breheimen via Stølsdalen. Dessutan er det praktfulle turar å ta på sørsida av Austanbottstindane via Gravdalen til Gravdalen, Avdalen, Vetti eller Stølsmaradalen i Årdal. Besøk på nabogarden Furåsen kan vera interessant, og derifrå kan ein å gå opp på vårstølen Hovden. Dersom du ikkje har nøkkel, kan du få tak i den hjå Stein Bugge Næss, 6875 Høyheimsvik (Luster Fjordhytter), tlf. 57 68 65 00. Nøkkelen kostar kr. 100,- (depositum) og du må vera DNT-medlem for å få kjøpe nøkkel. Fuglesteg kan brukast frå omlag 1. mai til 1. november. I vinterhalvåret kan det vera is, rasfare og farleg å gå opp.
Tungestølen
Tungestølen Foto: Luster Turlag

Tungestølen

Link til eiga facebookside om hytta vår på Tungestølen.

Turisthytta er eigd av Luster Turlag og vert driven som ei betjent DNT-hytte og kan tilby frukost, lunsj og middag for overnattande. Dagsbesøkande er også velkomne til å få seg eit måltid på hytta. Det er køyreveg/bomveg heilt fram til hytta, og hytta er også tilrettelagt for at rørslehemma skal nytte fasilitetane. Bilar for rørslehemma kan parkere opp ved hytta, andre kan setje av passasjerar ved turisthytta for så å parkere nede på parkeringsplassen på “elvesletta”.

Bestillingar av overnattingar kan gjerast på e-post tungestolen@dnt.no

Då den engelske fjellpioneren William Cecil Slingsby oppdaga området i 1894, karakteriserte han Austerdalen med dei tre brefalla Loke, Tor og Odin som “the finest ice scenery in Europe». Tungestølen ligg solvendt til på ein kolle under fjellet Skyttarpiggen på Veitastrondi i Luster kommune i Sogn. Plassen er både dramatisk og trygg på same tid. Frå den flate kollen er det god oversikt ned på det store elve­deltaet med dei typisk smaragdgrøne breelvane, og med ein formidabelt utsyn innover mot Langedalen med dei mange brearmane. Det er fleire støler i området med beitande dyr, noko som bidrar til å oppretthalde det vakre kulturlandskapet i området.

Tungestølen er en av innfallsportane til Jostedalsbreen, og eit knutepunkt for turar og brekryssingar over til Fjærland, Jostedal, Sunnfjord og Nordfjord. Med utgangspunkt i Tungestølen kan ein også ta enkle rundturar i kulturlandskapet eller meir krevjande rundturar i blåisen/kryssing av snødekte brear. I tillegg til brevandring og breklatring, er mogelege aktivitetar på og rundt Tungestølen mange og berre avgrensa av fantasien: Turvandring, toppturar, buldring, fjellklatring, vatn- og elveaktivitetar med flåtar og kajakkar, zipline, fiske, terrengsykling eller berre slappe av i eit stølsmiljø med beitande dyr. Tilbod om slike aktivitetar vert gradvis “utbygd” i samarbeid med lokale verksemder. Inntil vidare må ein ta seg fram på eiga hand. Med sine brenære område og spektakulær naturgeografi, vil Nye Tungestølen Turisthytte også kunne nyttast til formidling, undervisning- og forskingsføremål for klassar i både grunnskulen, vidaregåande skule og i høgskulen. I sommarhalvåret er det bilveg (bomveg) heilt fram til hytta, og utforminga er også tilrettelagt for at rørslehemma skal nytte fasilitetane.

Nye Tungestølen Turisthytte er utforma som eit setermiljø i moderne drakt. Fullt utbygd vil hyttetunet bestå av til saman 9 hytter og kunne tilby heilårs drift med både betjent- og ubetjent hytte basert på DNT-konseptet. Allereie på teiknebrettet har Nye Tungestølen Turisthytta fått stor merksemd, både nasjonalt og internasjonalt. DNT har lange tradisjonar med å bygge god arkitektur med materialar og teknikk i tida, og den tradisjonen vert vidareført takka vere at DNT gjennomførte arkitektkonkurransen i 2015. Snøhetta har valt ei utforming av hyttene basert på femkanten, ein struktur ein finn att i naturen som ein sterk og berekraftig konstruksjon. Hyttene er bygd etter eit industrielt konsept som modular i massiv tre, og montert saman på tomta. Denne tilnærminga gjev kort og effektiv byggetid, og dermed også reduserte byggekostnader. Oppdeling i 9 ulike hytter, gjer at Luster Turlag kan realisere hyttetunet stegvis etter tilgangen på finansiering. Nye Tungestølen Turisthytte er eit referanseprosjekt med industrialisert byggekonsept, samt miljøvenlege og berekraftige løysingar. Det er ført fram straum til hytta med ein 5,5 km lang straumkabel i bakken, slik at hyttetunet vert forsynt med fornybar energi utan synlege spor i terrenget.

Første byggetrinn vil bestå av Felleshuset, Servicehuset, Soveselet og ei Småhytte, som vil danne basis for den betjente delen av turisthytta. Matsalen i Felleshuset har kapasitet til 50 personar, og i tillegg er det ein peisestove-del med ytterlegare sitteplassar. Soveselet fungerer som ein sovesal med 21 sengeplassar i 4 høgder. Småhytta har plass til 4 - 6 personar i køysenger (2 stk. 120 cm breie madrasser nede og ordinære 90 cm breie madrasser i dei to øvste køyene). Servicehuset er utrusta med dusj, toalett og tørkerom for klede. Vi vil legge vekt på at hytta skal ha eit godt kjøken, som tilbyr god lokalbasert mat som fisk frå Veitastrondvatnet, hjort- og kjekjøt, osteprodukt, frukt og saft frå bygda og heimebaka brød frå stølen. Også dette er noko som gradvis vert utvida frå etableringstidspunktet. Ein tek sikte på at den betjente hytta vert open i perioden mai til oktober (avhengig av at den private bomvegen er open).


Vi ber alle gjestar ta omsyn til naturen og beitande dyr i området, spesielt minnar vi om at det er bandtvang for hundar.

Velkommen til Tungestølen!

Prisar på Fivla og Fuglesteg

Prisar for overnatting og dagsbesøk 2015

Medlem DNT Ikkje medlem
Dagsbesøkkr.   40,-kr.   50,-
Overnatting vaksnekr. 200,-kr. 300,-
Overnatting ungdom 13-26årkr. 100,-kr. 200,-
Overnatting born 4-12år(saman med føresette)kr.   50,-

kr. 100,-

Overnatting born 0-3år (saman med føresette)     Gratis

Legg pengar i konvolutt med namnet ditt på og skriv kva beløpet gjeld, eller skriv namn, adresse og kontonummer på konvolutten og ta med deg giro og betal på nettbanken. Betalinga dekker bruk av gass, brensel, lys, reinhald og generell slitasje. NB! Pass på å vaska og rydda fint etter deg og hugs å stengja av gassen før du går. Sjekk at dørene er stengde som når du kom!

Grupper og skuleklassar kan ta kontakt med turlaget for spesialpris.
Fuglesteg: Stein Bugge Næss   tlf. 95 87 45 96    e-post: stein.naess@luster-fjordhytter.com
Fivla: Ingeborg Flaten   tlf. 91 77 37 71   e-post: ingeborgflaten@hotmail.com