Risikovurdering og beredskap

VILKÅR for turdeltakelse:

Sjølv om vi stiller med dyktige turleiarar,er du som deltakar med på eiga risiko. Du må sjølv sørge for tilstrekkeleg med utstyr, samt ha gyldig reiseforsikring. Det er ditt ansvar å ha den kompetansen turen krevjer, dersom du er usikker på dette skal du ta kontakt med turleder for nærmare avklaring.

Luster Turlag legg stor vekt på at alle aktivitetane våre skal vere trygge. Me gjer risikovurderingar i forkant av alle turar, og har erfarne turleiarar.

Viss noko skulle skje på ein av våre aktivitetar, så har me ein beredskapsplan som skal sikre ei god handtering av situasjonen.

Her er Luster Turlag sin beredskapsplan.​​​​​​​
(revidert 2022)


                                                                                              Her er mal for risikovurdering.

Frå kameratredning i Lustrafjorden
Frå kameratredning i Lustrafjorden Foto: Toril M Mulen