Risikovurdering og beredskap

Luster Turlag legg stor vekt på at alle aktivitetane våre skal vere trygge. Me gjer risikovurderingar i forkant av alle turar, og har erfarne turleiarar.

Viss noko skulle skje på ein av våre aktivitetar, så har me ein beredskapsplan som skal sikre ei god handtering av situasjonen.

Her er Luster Turlag sin beredskapsplan.​​​​​​​
(revidert 2021)

Frå kameratredning i Lustrafjorden
Frå kameratredning i Lustrafjorden Foto: Toril M Mulen