Konsert med Folk Flest!

Velkommen på konsert med Folk Flest, 25. juni på Tungestølen Turisthytte!

2 konsertar:

➢ kl. 1800 Familiekonsert

➢ kl. 2100 Konsert og dans

Billettpris kr. 300
Gratis for barn 12 år og yngre på konserten kl 1800.

Billettar er lagt ut på: Nærbutikken Veitastrond - Spar Hafslo - Spar Gaupne -
Joker Luster - Lustrabui Sogndal

Mat og drikke får du kjøpt på Tungestølen Turisthytte.

Vel møtt til sommarfest på Tungestølen! 


Skrevet av Marie Sørum 22. april 2022