Risikovudering Lodalskåpa

Lodalskåpa frå Bohrsbreen
Lodalskåpa frå Bohrsbreen Foto: SFT

Dessverre vert turen til Lodalskåpa 17.april avlyst, arrangert av Luster Turlag og Sogndal Turlag. Med 20 påmeldte og 6 på venteliste vert det tydelig at dette vart populært. Vurderinga vert gjort i samråd med observatører i området. Les avgjersla her

Risikovurdering fellestur Lodaskåpa 17.4.21

Denne turen er best egnet som vårtur der snølagene er blitt homogene. Siste vekene har har me hatt vintervær med store nedbørsmengder lav temperaturer og vind som gir lagdelt snø. Dette gjenspeiles også i snøskredsvarselet som har vore siste veka og som gjeld fram til fredag 16.04.

Ved faregrad 3 er det mulighet for fjernutløsning og naturlig utløst skred. På den planlagte turen er oppstigningen til bree i utløpssone. Særlig vil den sørvendte hellninga opp mot Fåbergsnosi være utsatt, spesielt ved retur etter langvarig solpåvirkning.
I varselet er det beskrevet eit kantkornet lag over skaresnø som ein ikkje kan oversjå i vurderingen. Konsekvensen kan være
store skred, me tenker da på det som skjedde i Stardalen forrige helg. Med dette som bakgrunn, er min vurdering at me ikkje gjennomfører turen på laurdag.

Turleiar, Eldar og Ole Hermann

Skrevet av Marie Sørum 15. april 2021