Kajakknaustet har opna att

Kajakknaust
Kajakknaust Foto: Tore Sønnesyn

Me er glade for at me no kan opne kajakknaustet att.

Det er særs viktig at alle føl rutinane for å unngå smitte, og sikkerheitsrutinar i høve padling.

Plakatar heng på naustet.

For å kunne registrere bruken av kajakkane et det viktig at alle betalar før du startar å padla.

Prisar pr. 19.6.2020:

Medlem kr 50 pr kajakk

Ikkje medlemm kr 150 pr kajakk

Skrevet av Tore Sønnesyn 24. juni 2020