Styreleiar gjekk av på årsmøtet

Ole Schanke Eikum gjekk på årsmøtet i Luster Turlag av som styreleiar. 

Ole vart styreleiar i Luster Turlag i februar 2017 og har lagt ned ein enorm jobb for turlaget, ikkje minst i prosjektet med oppattbygginga av Tungestølen turisthytte. Luster Turlag takkar Ole var alt arbeidet han har lagt ned. Styret jobbar no med å få på plass ny leiar.

Opning av Tungestølen turisthytte
Opning av Tungestølen turisthytte

Skrevet av Tore Sønnesyn 12. desember 2019