Tur til Spørteggbu

Fin fjelltur til Spørteggbu i Jostedal 😃
Fin fjelltur til Spørteggbu i Jostedal 😃 Foto: Birgit Eide Stenehjem

Ein av dei spanande postane i Turbotrimmen denne gongen er Spørteggbu eller Hytta på Mannen.

Her køyrer ein bomvegen frå Krekane og opp til Vanndalsvatnet på rundt 1050 meter over havet. Derifrå er det ein ikkje altfor lang tur opp til dette fantastiske utsiktspunktet, der ein både ser mange tindar i Jotunheimen, og mykje av Jostedalsbreen. Oppmøte søndag 19. august kl. 11:00 ved Vanndalsvatnet. Turleiar er Karine Blikra, tlf. 90882893.

Spørteggbu
Spørteggbu Foto: Even Loe

Skrevet av Tore Sønnesyn 15. august 2018