Årsmelding og rekneskapen for 2017

Årsmelding og rekneskapen for 2017.
Årsmelding og rekneskapen for 2017. Foto: Solveig Seim Lysne

Her kjem årsmeldinga og rekneskapen for 2017, samt årsmøteprotokollen frå årsmøtet me hadde på Gaupne skule 9. februar.

Skrevet av Tore Sønnesyn 20. februar 2018